รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เรือยอร์ช 3 วัน 2 คืน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าเดินทางเป็นกลุ่มติดต่อ:
081 958 1129 ปู LINE id: phukettrip4u
084 186 6885 จิ๊บ LINE id: jib phukettrip4u

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เรือยอร์ช 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เรือยอร์ช


โปรแกรมทัวร์เรือยอร์ชพร้อมที่พักสุดหรู นั่งเรือชมวิว แวะเล่นน้ำ พักผ่อนบนเก้าอื้ชายหาดที่เกาะไม้ท่อน รับประทานอาหารอร่อยๆบนเกาะ แค่นี้ก็สุขใจบอกไม่ถูกแล้วค่ะ

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ราคา
1-23 ธ.ค. 59 4,899 บาท
24 ธ.ค. - 6 ม.ค. 60 5,199 บาท
27 ม.ค. - 3 ก.พ. 60 5,199 บาท
1 เม.ย. - 31 ต.ค. 60 4,799 บาท
    ราคานี้รวมถึงบริการ
  • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชม และค่าทัวร์ต่างๆ
  • รถรับส่งตามโปรแกรมที่ระบุ(กะตะ,กะรน,ป่าตอง,ตัวเมือง,แหลมพันวา)
  • เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
  • ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 200,000 บาท
    ราคานี้ไม่รวม
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตารางเวลาทัวร์เรือยอร์ช 3 วัน 2 คืน ออกเดินทางทุกวัน
วันแรก
รับท่านจากท่าอากาศยาน ส่งที่พัก
xx.xx
เจ้าหน้าทีรอรับท่าน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต นำส่งที่พักโรงแรม ESCAPE DE PHUKET โดยสวัสดิภาพ (ในวันนี้ท่านสามารถจองโปรแกรมทัวร์รอบเมืองภูเก็ต หรือดูโชว์ภูเก็ตแฟนตาซี สยามนิรมิต คาบาเร่โชว์ หรือกิจกรรมต่างๆเพิ่มเติมได้ค่ะ)
วันที่สอง
ล่องเรือยอร์ช เต็มวัน
09.00 น.
รถรับท่านจากโรงแรมที่พัก (ป่าตอง, กะตะ, กะรน)
10.00 น.
เดินทางถึงท่าเรืออ่าวมะขาม จ.ภูเก็ต ออกเดินทางด้วย "เรือยอร์ช" มุ่งหน้าสู่เกาะไม้ท่อน ท่านสามารถชมท้องทะเลอันดามัน อันสวยงาม ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย บริการเครื่องดื่ม และอาหารว่างบนเรือ
10.45 น.
เดินทางถึงเกาะไม้ท่อน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เกาะฮันนีมูน ให้ท่านได้เล่นน้ำ อาบแดด หรือพักผ่อนตามอัธยาศัยบริเวณชาดหาดเกาะไม้ท่อน (บริการเก้าอี้ชายหาดฟรี)
12.00 น.
รับประทานอาหารเที่ยงไทยบุฟเฟ่ต์บนเกาะ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนได้ตามอิสระ
15.00 น.
ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรืออ่าวมะขาม
16.30 น.
เดินทางถึงท่าเรืออ่าวมะขาม จ.ภูเก็ต รถรอรับท่านส่งโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ
วันที่สาม
บริการนำส่งท่านกลับไปยังท่าอากาศยาน
xx.xx
เช็คเอ้าท์จากโรงแรมที่พัก นำท่านส่งท่าอากาศยานโดยสวัสดิภาพ

สิ่งที่ควรนำติดตัวไป -หมวก แว่นตากันแดด ครีมกันแดด ผ้าขนหนู กล้องถ่ายรูป ชุดว่ายน้ำ

หมายเหตุ -ทุกทัวร์ทะเล โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน