สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าเดินทางเป็นกลุ่มติดต่อ:
081 958 1129 ปู LINE id: phukettrip4u

วิธีการสั่งจอง และชำระเงิน

1. สั่งจองล่วงหน้า ได้ทาง - Email : phukettrip4u@gmail.com - ทางโทรศัพท์ 081 958 1129 คุณปู - LINE id: phukettrip4u

2. เมื่อทำการสั่งจองแล้ว โอนเงินเข้าบัญชี

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย เทสโก้ โลตัส เจ้าฟ้า บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท ภูเก็ตทริปออนไลน์ จำกัด เลขที่ 401-573051-3

3.โทรแจ้งที่หมายเลข 081 958 1129 คุณปู หรือ ส่งมาที่ LINE id: phukettrip4u หรือ
ส่ง Email (Scan ใบโอนเงิน) พร้อมชื่อ - สกุล, email address มาที่ phukettrip4u@gmail.com

4. ทางทีมงานจะจัดส่งใบยืนยันการเดินทาง (TRAVEL VOUCHER) และใบเสร็จรับเงิน ไปยังผู้จอง ( ภายในเวลาไม่เกิน 1 วัน นับจากวันโอนเงิน )

การยกเลิกการจอง และการคืนเงิน
การยกเลิก ต้องยกเลิก ก่อนถึงวันเดินทางประมาณ 1 – 2 อาทิตย์ และทางบริษัทจะทำการคืนเงินให้กับผู้จอง
โดยจะหักเงินค่าธรรมเนียม 10% จากยอดเงินที่สั่งจอง หากทำการยกเลิก ก่อนถึงวันเดินทางน้อยกว่า 1 อาทิตย์
ทางบริษัทจะหักเงินเต็มจำนวนเงินของยอดสั่งจอง (จะยกเลิกทาง LINE หรือทางโทรศัพท์ก็ได้ ทุกวัน )
โดยแจ้งหมายเลขบัญชีมาด้วยเพื่อการโอนเงินคืนค่ะ

หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม