ทัวร์ภูเก็ต ทะเลแหวก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าเดินทางเป็นกลุ่มติดต่อ:
081 958 1129 ปู LINE id: phukettrip4u

รายละเอียดทัวร์ทะเลแหวก

ทัวร์ภูเก็ต ทะเลแหวก pp island
อัตราค่าบริการ
ค่าบริการ ผู้ใหญ่ เด็ก(4-11 ขวบ)
ชาวไทย 1,700 บาท 1,200 บาท
ชาวต่างชาติ 2,000 บาท 1,500 บาท
อัตราค่าธรรมเนียมอุทยาน
(นักท่องเที่ยวจ่ายโดยตรงด้วยตัวเอง ที่อุทยานฯค่ะ)
ค่าธรรมเนียม ผู้ใหญ่ เด็ก(4-11 ขวบ)
ชาวไทย 40 บาท 20 บาท
ชาวต่างชาติ 400 บาท 200 บาท
    ราคานี้รวม
  1. รถรับส่งจากโรงแรม ( ในเขต ) – ท่าเรือ – โรงแรม
  2. ค่าเรือโดยสาร ไป – กลับ
  3. ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ และชูชีพ
  4. อาหารกลางวัน
  5. มัคคุเทศก์ประจำเรือ
  6. ประกันอุบัติเหตุ

ตารางเวลา โปรแกรมทัวร์ทะเลแหวก

07.00 น.
รถรับจากโรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ (เวลารับขึ้นอยู่กับโรงแรมที่พัก)
08.00 น.
เดินทางถึงท่าเทียบเรือ เช็คอินที่ท่าเทียบเรือรัษฎา ท่าเทียบเรือมาตรฐานประจำจังหวัดภูเก็ต
08.30 น.
ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือรัษฎาโดยเรือโดยสารปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ หาดนพรัตน์ ธารา จังหวัดกระบี่ นั่งเรือชมทัศนียภาพ ทางทะเลระหว่างการเดินทาง มัคคุเทศก์ บรรยายโปรแกรม และสถานที่ท่องเที่ยว
10.00 น.
เดินทางถึงท่าเทียบเรือหาดนพรัตน์ธารา ชมบรรยากาศ ริมชายทะเลกระบี่ เปลี่ยนเป็น เรือลำเล็กเพื่อให้สามารถเดินทาง ชมแหล่งท่องเที่ยว ได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ก่อนมุ่งหน้า สู่หมู่เกาะปอดะพักผ่อน เล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการังที่ ทะเลแหวก แหล่งท่องเที่ยว UNSEEN IN THAILAND ที่ได้รับความนิยม จากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ
12.00 น.
ออกเดินทางต่อไปยังเกาะปอดะใน รับประทาน อาหารกลางวันและพักผ่อนริมชายหาด
13.00 น.
ออกเดินทางต่อไปยังอ่าวไร่เลย์ ชมและนมัสการศาลพระนาง รวมถึงการสาธิตการปีนผาริมทะเล ที่หาดถ้ำพระนาง เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ หรือพักผ่อนริมชายทะเล
14.00 น.
เดินทางกลับไปยังท่าเทียบเรือหาดนพรัตน์ธารา เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
16.30 น.
ถึงท่าเทียบเรือรัษฎา จังหวัดภูเก็ต
17.00 น.
รถส่งท่านถึงโรงแรมที่พัก โดยสวัสดิภาพ

สิ่งที่ควรนำติดตัวไป -หมวก แว่นตากันแดด ครีมกันแดด ผ้าขนหนู  กล้องถ่ายรูป ชุดว่ายน้ำ

หมายเหตุ -ทุกทัวร์ทะเล โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน