ทัวร์ภูเก็ต แคนู บ้านบ่อท่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าเดินทางเป็นกลุ่มติดต่อ:
081 958 1129 ปู LINE id: phukettrip4u

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ แคนู บ้านบ่อท่อ

ทัวร์ภูเก็ต แคนู บ้านบ่อท่อ
อัตราค่าบริการ
ค่าบริการ ผู้ใหญ่ เด็ก(4-11 ขวบ)
ชาวไทย 1,200 บาท 900 บาท
ชาวต่างชาติ 1,600 บาท 1,300 บาท
    ราคานี้รวม
  1. รถรับส่งจากโรงแรม ( ในเขต ) – ท่าเรือ – โรงแรม
  2. ค่าเรือโดยสาร ไป – กลับ
  3. ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ และชูชีพ
  4. อาหารกลางวัน
  5. มัคคุเทศก์ประจำเรือ
  6. ประกันอุบัติเหตุ
ตารางเวลา ทัวร์แคนู บ้านบ่อท่อ
08.00 น.
รถรับนักท่องเที่ยวจากโรงแรมที่พัก
09.00 น.
ออกเดินทางสู่บ้านบ่อท่อ (อ. อ่าวลึก) เริ่มออกพายเรือเลียบไปตามป่าโกงกาง เยี่ยมชมธรรมชาติที่สมบูรณ์และสวยงาม พายเรือไปยังถ้ำลอดใต้ สามารถพายเรือลอดไปได้อย่างน่าตื่นเต้น อีกทั้งยังได้ชมความสวยงาม และอัศจรรย์ของหินงอกและหินย้อย ที่อยู่ภายในอีกด้วย พายเรือไปยัง ถ้ำผีหัวโต ที่นี่คุณจะต้องจอดเรือไว้ด้านหน้า และสามารถเดินเข้าไปชมความงดงาม ภายในถ้ำได้ ในถ้ำนั้นประกอบไปด้วยหินงอกและหินย้อยมากมาย อีกทั้งยังได้พบกับภาพเขียนสีโบราณก่อนประวัติศาสตร์ และเปลื่อกหอยเล็ก ที่มีอายุราว 2000-2500 ปี
12.00 น.
อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารที่อ่าวท่าเลน (เซ็ตโต๊ะ)
13.00 น.
หลังจากรับประทานอาหารเที่ยงแล้ว พายเรือต่อไปยัง ถ้าเขาวง ที่นี่คือลากูน หรือทะเลในที่มีความสวยงามและมีขนาดใหญ่ หากท่านโชคดี ท่านอาจจะได้พบเห็นค่างดำ หรือลิงแสนซนมากมายที่นี่ หลังจากนั้นพายเรือเยี่ยมชม ถ้ำลอดเหนือ สถานที่ที่ท่าสามารถดูหินงอก และหินย้อย ได้อย่างสวยงาม สนุกสนานกับการเล่นน้ำแบบสบายๆ และพักผ่อนอิริยาบถ
17.00 น.
เดินทางถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ

สิ่งที่ควรนำติดตัวไป -หมวก แว่นตากันแดด ครีมกันแดด ผ้าขนหนู  กล้องถ่ายรูป ชุดว่ายน้ำ

หมายเหตุ -ทุกทัวร์ทะเล โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน